İstanbul Enderun Eğitim ve Kültür Vakfı Sitesi

 • Yazı boyutunu yükselt
 • Varsayılan yazı boyutu
 • Yazı boyutunu düşür

BURSA İNEGÖL - İSHAKPAŞA KÜLLİYESİ

E-posta Yazdır PDF

BURSA İNEGÖL - İSHAK PAŞA KÜLLİYESİ

BURSA İNEGÖL - İSHAK PAŞA KÜLLİYESİ

BURSA İNEGÖL - İSHAK PAŞA KÜLLİYESİ

İnegöl’ün merkezi yerinde çarşı içinde yer alan İshakpaşa Külliyesi, cami, medrese ve türbeden oluşmaktadır. Mimari özellikleri bakımından Bursa üslubu özelliklerini barındıran külliye, 15 yy. Osmanlı Türk mimarisinin günümüze kadar gelen örnekleri arasında önemli bir yere sahiptir. Külliyenin vakfiyesinden, yapının imaret, zaviye, medrese, han, türbe ve ahırdan oluştuğu anlaşılmaktadır. Ancak imaret, zaviye, han ve ahırlar bugün tamamen ortadan kaybolmuştur. Yerleri dahi belli değildir. Ancak imaretin yanına medrese de yaptırdığından hareketle, zaviye, han ve ahırların külliyenin batı orta kısmında olduğu düşünülmektedir.

1887 yılında Abdülhamit döneminde külliyenin tamir edildiği caminin giriş kapısı üstündeki 59x83 cm. ebadındaki dört satırlık kitabeden anlaşılmaktadır. Bölgenin güney kısmına bugün belediye çarşısı adıyla anılan bedestenin yaptırılmasının, külliyenin genişletilmesini amaçladığı sanılmaktadır.

İshakpaşa Külliyesinin ayakta kalabilen tüm yapıları 1961-1969 yılları arasında vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmıştır. Bir zamanlar caminin batısında kuzey-güney doğrultusunda uzanan 15 adet küçük sıra dükkanlar 1966 yılında dönemin Belediyesi tarafından yıktırılarak külliyenin etrafı genişletilmiştir.

 

KOCAELİ GEBZE - ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ

E-posta Yazdır PDF

Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış en büyük külliyelerden birisidir. Yapı topluluğu cami, medrese, imaret, kütüphane, dergah, kervansaray, türbe ve paşa odalarından meydana gelmiştir.

Çoban Mustafa Paşa’nın asıl ismi Gazi Mustafa Bin Abdülkerim olup, Kapucubaşı görevinde bulunmuş, 1571’de ikinci Vezirliğe, 1522’de de Mısır Beylerbeyliği’ne getirilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşi Hafsa Sultan ile evlenmiş Belgrat, Rodos seferlerine katılmış, 1529’da Viyana seferine gitmek üzere iken ölmüştür. Gebze’deki külliyesinin bir bölümünü oluşturan türbesine gömülmüştür.

 

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nin yapım tarihi ve mimarı tartışmalıdır. Mimar Sinan’ın eserlerinin listesini veren Tuhfetü’l Mimarin’de cami, imaret ve medresenin ismi geçmektedir. Cami ve medresenin kapıları üzerinde 1523-1524 tarihleri yazılı ise de Mimar Sinan 1521’de Belgrat, 1522’de Rodos seferine katılmıştır. Prof.Dr.Metin Sözen yapı topluluğunun tasarım ve uygulamasının tamamen Mimar Sinan tarafından yapılmasının güç olacağını belirtmektedir. Büyük olasılıkla yapı topluluğunun planlarını Mimar Sinan düzenlemiş, uygulamasını da Mimar Hüssam Ağa yapmıştır. Evliya Çelebi de bu konuda; “Bu camiyi Süleymaniye Cami-i Şerifi’ni yapan Koca Mimar Sinan’ın başhalifesi Hüssam Kalfa büyük bir maharet ve üstatlıkla yapıp, şirin ve ince fenlerinde büyük sanatını göstermiştir” demektedir.

Devamını oku...
 

The Muslim Heritage Awareness Group (MHAG)

E-posta Yazdır PDF

The Muslim Heritage Awareness Group (MHAG)

The Muslim Heritage Awareness Group is a network of Muslim and non-Muslim academics experts and public figures associated with FSTC who believe in its noble mission. The network holds regular meetings, mainly at the Royal Society in London, on pre-defined themes that guide and inform the subsequent work of FSTC.
The main functions of MHAG currently include:

1. Profile-building of Muslim heritage themes and FSTC content through:

 • Lectures and seminars
 • Peer Reviewing
 • Brain storming
 • Campaigning
 • Public Relations & Marketing
 • Lobbying
 • Networking
 • Press packs
 • Resource development

2. Gaining new material through:

 • Inviting academics who have conducted or are conducting research into Muslim heritage and are connected with potential sponsors and young research scholars.
 • Commissioning these experts to provide specialist consultancy, new material and editorial assistance for MuslimHeritage.com.

3. Building academic alliances and partnerships through:

 • Developing and maintaining UK and international academic links.
 • Building both online and offline strategic partnerships.
 • Establishing university departments of Muslim heritage research.
 • Recommending steps to improve the governance and organisation of FSTC.

Each MHAG meeting is on a different theme and usually comprises four presentations from experts, each of 20 minutes. This is followed by a business meeting including the special advisors.


The Muslim Heritage Awareness Group (MHAG)

 

Examples of recent meetings include:

 • Social Media, Royal Society, London, 24 March 2009
 • The Environment and Muslim Heritage, Royal Society, London, 14 July 2009
 • Curriculum Enrichment for the Common Era (CE4CE), Royal Society, London, 30 September 2009. (This meeting launched a new FSTC subsidiary company, Curriculum Enrichment Limited).

In October 2010, the Muslim Heritage Awareness Network Turkey (MHANT) was established during the 1001 Inventions exhibition in Istanbul. It is hoped that similar networks and groups will be established in other countries.


Muslim Heritage Awareness Network Turkey (MHANT)


 


Sayfa 10 - 19