İstanbul Enderun Eğitim ve Kültür Vakfı Sitesi

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

HAKKARİ - ZEYNEL BEY MEDRESESİ

E-posta Yazdır PDF

Hakkari - Zeynel Bey Medresesi Hakkari - Zeynel Bey Medresesi Hakkari - Zeynel Bey Medresesi

Hakkari Merkez Güleşer Baba Mahallesi’nde yer almaktadır. Medrese XVI. yüzyılın ikinci yarısında Hakkari Beyleri’nden Zeynel Bey tarafından inşa edilmiştir. Yapı kuzey-güney istikametinde zemine kurulmuştur. 

Dikdörtgen planlı, tek katlı bir avlu ve avlu etrafında sıralanmış birçok farklı mekandan meydana gelmiştir. Günümüzde oldukça tahrip ve yıkık olan medresede bilimsel kazılar devam ettiği için plan şeması tam olarak belirlenememiştir. 

Medreseye kuzey bölümden açılmış bir kapı ile girilmektedir. Yapının beden ve iç duvarlarında kaba yonu ve moloz taş kullanılmıştır. Mevcut kalıntılarda süsleme elemanına rastlanmamış olup, bağlayıcı malzeme olarak kireç harcı kullanılmıştır.

 

ÇANKIRI - ÇİVİTÇİOĞLU MEDRESESİ

E-posta Yazdır PDF

Çankırı - Çivitçioğlu Medresesi Çankırı - Çivitçioğlu Medresesi

Büyük Caminin kuzeydoğusunda sokak köşesinde yer alan dikdörtgen planlı, zemin katı taş, esas yapı bağdadîdir. Birinci kat yerden 1.5 m. yükseklikte ahşap konsollara çıkma yaparak oturmaktadır. Üstü alaturka kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. Köşelerde yuvarlatılmış olan saçaklar oldukça geniş ve saçak altları ahşap çıtalarla düzenlenmiştir. Vakıf kayıtlarına göre 17. yüzyıla aittir. Uzun yıllar inşaat malzemelerinin konulduğu depo olarak kullanılan Çivitcioğlu Medresesi Çankırı Belediyesi tarafından tefriş edilerek ziyarete açılmıştır.

Çankırı - Çivitçioğlu Medresesi

 

ÇANKIRI - TAŞ MESCİD (Cemaleddin Ferruh Darülhadis'i)

E-posta Yazdır PDF


Çankırı -Taş MescitTaş Mescid, (Cemaleddin Ferruh Darülhadisi) Çankırı'da Selçuklu Dönemi'nden kalma en önemli yapıdır. İki ayrı yapıdan oluşan eserin şifahane kısmı, Anadolu Selçuklu Hükümdarı Keyhüsrevoğlu I. Alaadin Keykubat zamanında Çankırı Atabeyi Cemaleddin Ferruh tarafından Miladi 1235 yılında yaptırılmıştır. Şifahaneye 1242 yılında bir de darulhadis kısmı ilave edilmiştir.

Yapının plastik sanatlar bakımından önemi ise, üzerinde yer alan iki adet figürlü parçadan meydana gelmektedir. Bunlardan biri sürekli yayınlara konu olmuş ve üzerinde durulmuştur. 100x25 cm ebatlarındaki bu kabartmanın özelliği, gövdeleri birbirine dolanan iki ejder (yılan) motifidir. Ejderlerin başları birbirine karşılıklı gelecek şekilde biçimlendirilmiştir. Günümüzde "Tıp Sembolü" olarak kullanılan kabartmanın orjinali kaybolmuş olup aslına uygun olarak yaptırılan yenisi yerine konulmuştur.

Halk arasında su içen yılan olarak da isimlendirilen ikinci parça diğerinin aksine alçak kabartma şeklinde olmayıp başlı başına bir heykel görünümündedir. Darulhadis'te kullanılan gözenekli taştan yapılmış olan parça kupa şeklinde olup gövdesine bir yılan sarılmakta ve üst kısmında uzantı yaparak sonuçlanmaktadır. Bu motif ise günümüzde "Eczacılık Sembolü" olarak kullanılmakta ve halen Çankırı Müzesi'nde sergilenmektedir.

Çankırı Taş Mescid  
Çankırı Taş Mescid  
(Fotoğraflar: Kadir Yılmaz - Ümmühan Yılmaz)

 


Sayfa 12 - 19