İstanbul Enderun Eğitim ve Kültür Vakfı Sitesi

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa MEDRESELER HAKKARİ - ZEYNEL BEY MEDRESESİ

HAKKARİ - ZEYNEL BEY MEDRESESİ

E-posta Yazdır PDF

Hakkari - Zeynel Bey Medresesi Hakkari - Zeynel Bey Medresesi Hakkari - Zeynel Bey Medresesi

Hakkari Merkez Güleşer Baba Mahallesi’nde yer almaktadır. Medrese XVI. yüzyılın ikinci yarısında Hakkari Beyleri’nden Zeynel Bey tarafından inşa edilmiştir. Yapı kuzey-güney istikametinde zemine kurulmuştur. 

Dikdörtgen planlı, tek katlı bir avlu ve avlu etrafında sıralanmış birçok farklı mekandan meydana gelmiştir. Günümüzde oldukça tahrip ve yıkık olan medresede bilimsel kazılar devam ettiği için plan şeması tam olarak belirlenememiştir. 

Medreseye kuzey bölümden açılmış bir kapı ile girilmektedir. Yapının beden ve iç duvarlarında kaba yonu ve moloz taş kullanılmıştır. Mevcut kalıntılarda süsleme elemanına rastlanmamış olup, bağlayıcı malzeme olarak kireç harcı kullanılmıştır.